: výstavníctvo

názov:
2002 - meteorex 02

klient:
Microstep MIS

návrh:
Peter Švec

realizácia:
Peter Švec

foto:
Andrej Šutek