: design

názov:
2007 - kuchyňa 1/07

klient:
súkromný investor

návrh:
Peter Švec

foto:
Peter Švec